Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu klubu

Valná hromada fotbalového klubu Borek z.s.,

- 02.09.2020

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KLUBU

Výkonný výbor fotbalové klubu Fotbalového klubu Borek z. s. se sídlem Hosínská 356,Borek, PSČ 373 67, svolává na pondělí den 12. října 2020 v 18:30 hodin valnou hromadu Fotbalového klubu Borek z.s., která se uskuteční v místě sídla klubu tzn. ve Sportovní restauraci Borek s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a informace o průběhu valné hromady 2. Volba volební a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti mládežnických družstev a družstva mužů , členská základna 4. Výhled na sezonu 2020 a 2021 5. Volba členů výkonného výboru 6. Volba členů revizní komise 7. Diskuse 8. Závěr a přijetí usnesení valné hromady.

Prezence členů klubu nebo jejich zmocněnců se uskuteční od 18:00 do 18:25 hod. v místě konání valné hromady.
Zúčastnit se mohou pouze členové a zástupci členů do 18let ( jeden rodič ) , kteří se prokáží platnou OP. Účastnit a hlasovat může dále jen člen s zaplacenými členskými příspěvky ( hráč do 18let 1 000 Kč , hráč nad 18let 1 200 Kč, ostatní členi 500 Kč. ) Náklady spojené s účasti na valné hromadě nese ze svého každý člen klubu.

V Borku dne 2.9.2020
Za výkonný výbor klubu Předseda klubu Josef Peterka