top of page

POZVÁNKA NA NEVOLEBNÍ VALNOU HROMADU FOTBALOVÉHO KLUBU BOREK z.s.

POZVÁNKA NA NEVOLEBNÍ VALNOU HROMADU FOTBALOVÉHO KLUBU BOREK z.s.


Výkonný výbor Fotbalového klubu Borek z. s. se sídlem Hosínská 356, 373 67 Borek

svolává na čtvrtek dne 21.března 2024 ve 14:00 hodin valnou hromadu Fotbalového klubu Borek z.s., která se uskuteční v místě sídla klubu, dále ve sportovní restauraci Borek s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a schválení programu VH

2. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2023, projednání a schválení zprávy o HV

4. Zpráva o činnosti družstev fotbalového klubu, členská základna

5. Zpráva revizní komise

6. Sportovní cíle do konce sezóny 2023/24 a plány na 2024/25

7. Diskuse

8. Návrh usnesení valné hromady

9. Závěr

Prezence členů klubu nebo jejich zmocněnců se uskuteční od 13:15 hod do 14:00 hod. v místě

konání valné hromady.

Zúčastnit se mohou pouze členové a zástupci členů do 18let (jeden rodič), kteří se prokáží

platnou OP. Účastnit a hlasovat může dále jen člen se zaplacenými členskými příspěvky (dále uvedeno na klubových webových stránkách)

Náklady spojené s účasti na valné hromadě nese ze svého každý člen klubu.


V Borku dne 13.02.2024

Za výkonný výbor klubu Předseda klubu Ing. Josef Peterka

43 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page