Historie

 

Sportovní klub SK Borek začal hrát organizovaně v roce 1934. Červenobílé dresy byly postupem času změny na modré a SK Borek hrál své utkání na prvním fotbalovém hřišti ( respektive louce ) na místě dnešní restaurace a společenského sálu.  V roce 1935 bylo vybudováno nové hřiště u lesa pod hosínskou silnicí ( za lesem současné točny trolejbusu ). Během čtyřicátých let však aktivity upadaly a klub zanikl. Další fotbalové náznaky vzkříšení byly v roce 1978 do doby než bylo v roce 1978 založeno o.s. tělovýchovné jednoty Borek.

V červenci roku 2000 po předchozím založení nového fotbalového klubu ( FK Borek ) , valná hromada schválila první výbor klubu FK,  který byl následně přijat za člena Českomoravského fotbalového svazu . Následně se začalo hrát a trénovat na hřišti v Dlouhé ulici než se v roce 2003 díky obci slavnostně otevřel nový fotbalový areál s kompletním zázemím, jak pro sportovce, tak pro diváky. K areálu dnes patří hlavní hřiště, tréninkové hřiště , restaurace atd. V následujících letech se FK Borek jak v mládežnických , tak v soutěžích dospělých "zabydlel" a dnes má klub fungující a dobře hrající mužstva mladších a starších přípravek, mladších a starších žáků a mužstvo mužů. Snaha všech týmů okusit vyšší soutěže je na místě, stejně jako je snaha v nejbližší době postavit tým dorostu . Nakonec bychom chtěli tímto poděkovat Všem, kteří přispěli jakkoli k založení a fungování této sportovní činnosti na Borku . 

Kontakty

 

Fotbalový klub Borek z.s.,      Hosínská 356, 373 67 Borek

Číslo účtu:  

196 858 518/0300  ČSOB a.s.,

IČO: 26999901 

e-mail:

číslo klubu: 3110711

fk.borek@gmail

Předseda klubu:  

Administrativní úsek:

Sekretář klubu:

Ing. Josef Peterka

Radka Bryxová

Pavel Bláha

mob. 602742699

mob.724300767

mob. 604210413

Správa areálu 

Radek Horejš

737 177 472

   Dokumenty

 

Stanovy klubu 

 

GDPR - zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nutné mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas musí mít podepsaný všichni členové klubu (v případě, že s uvedenými informacemi souhlasí). 

Žádáme všechny členy klubu o doložení podepsaného dokumentu, který je ke stažení výše. 

Zdravotní prohlídky 

Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013.

Členské příspěvky 

Členské příspěvky za soutěžní ročník 2020-2021

Členové jsou povinni členské příspěvky uhradit za soutěžní rok a to do 30.dubna. 

Platbu uhraďte na účet klubu číslo účtu     196858518/0300 ČSOB a.s.           

Variabilní symbol  : rodné číslo bez lomítka 

Zpráva pro příjemce : jméno sportovce 

 

   Sportovní areál

IMG_5128_edited
IMG_5130
IMG_5129
23799994_150521495704339_930450226077253
unnamed_edited
unnamed%20(1)_edited
1/1

mapa - příjezd na hřiště 

mapa - parkoviště