top of page

Historie

HISTORIE

Sportovní klub SK Borek začal hrát organizovaně v roce 1934. Červenobílé dresy byly postupem času změny na modré a SK Borek hrál své utkání na prvním fotbalovém hřišti ( respektive louce ) na místě dnešní restaurace a společenského sálu.  V roce 1935 bylo vybudováno nové hřiště u lesa pod hosínskou silnicí ( za lesem současné točny trolejbusu ). Během čtyřicátých let však aktivity upadaly a klub zanikl. Další fotbalové náznaky vzkříšení byly v roce 1978 do doby než bylo v roce 1978 založeno o.s. tělovýchovné jednoty Borek.

V červenci roku 2000 po předchozím založení nového fotbalového klubu ( FK Borek ) , valná hromada schválila první výbor klubu FK,  který byl následně přijat za člena Českomoravského fotbalového svazu . Následně se začalo hrát a trénovat na hřišti v Dlouhé ulici než se v roce 2003 díky obci slavnostně otevřel nový fotbalový areál s kompletním zázemím, jak pro sportovce, tak pro diváky. K areálu dnes patří hlavní hřiště, tréninkové hřiště , restaurace atd. V následujících letech se FK Borek jak v mládežnických , tak v soutěžích dospělých "zabydlel" a dnes má klub fungující a dobře hrající mužstva mladších a starších přípravek, mladších a starších žáků, dorostu a mužstvo mužů. Snaha všech týmů okusit vyšší soutěže je na místě. Nakonec bychom chtěli tímto poděkovat Všem, kteří přispěli jakkoli k založení a fungování této sportovní činnosti na Borku . 

Kontakty

KONTAKT

Fotbalový klub Borek z.s.,      Hosínská 356, 373 67 Borek

Číslo účtu:  

e-mail:

Datová schránka

196 858 518/0300  ČSOB a.s.,

IČO: 26999901 

číslo klubu: 3110711

Předseda klubu  

Manažer klubu 

Členové výboru

Ing. Josef Peterka

Stanislav Bryx

Radim Dušek

Martin Leština

Radek Horejš

Radek Kolouch

Organizační pracovník klubu

Radka Bryxová

mob. 602 742 699

mob. 602 472 747

mob. 774 960 923

mob. 737 122 074

mob. 737 177 472

mob. 723 740 741

mob. 724 300 767

Správa areálu 

Radek Horejš

737 177 472

   Dokumenty

DOKUMENTY

Stanovy klubu 

STANOVY

GDPR - zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je nutné mít podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas musí mít podepsaný všichni členové klubu (v případě, že s uvedenými informacemi souhlasí). 

Žádáme všechny členy klubu o doložení podepsaného dokumentu, který je ke stažení výše. 

Zdravotní prohlídky -  čestné prohlášení

Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013.

Členské příspěvky 

Členské příspěvky za soutěžní ročník 2024-2025

Členové jsou povinni členské příspěvky uhradit za soutěžní rok a to do 30.července 2024. 

Platbu uhraďte na účet klubu číslo účtu     196858518/0300 ČSOB a.s.           

Variabilní symbol  : rodné číslo bez lomítka 

Zpráva pro příjemce : jméno sportovce 

STADION

   Sportovní areál

mapa - příjezd na hřiště 

mapa - parkoviště 

bottom of page