top of page

ZMĚNA TERMÍNU VALNÉ HROMADY FOTBALOVÉHO KLUBU BOREK (Z DŮVODU VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ)

Aktualizováno: 23. 8. 2021POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU FOTBALOVÉHO KLUBU BOREKVýkonný výbor fotbalové klubu Fotbalového klubu Borek z. s. se sídlem Hosínská 356,Borek,

PSČ 373 67, svolává na sobotu dne 22. Května 2021 v 13:00 hodin valnou hromadu Fotbalového klubu Borek z.s., která se uskuteční v místě sídla klubu, dále ve sportovní restauraci Borek s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a informace o průběhu valné hromady

2. Volba volební a návrhové komise

2. Výroční zpráva o činnosti sdružení a hospodaření v roce 2020, projednání a schválení výroční zprávy a HV

3. Zpráva o činnosti mládežnických družstev a družstva muž , členská základna

4. Volba členů výkonného výboru

5. Volba členů revizní komise

6. Výhled na sezónu 2021 a 2022

7. Diskuse

8. Závěr a přijetí usnesení valné hromady.

Prezence členů klubu nebo jejich zmocněnců se uskuteční od 12:30 do 12:45 hod. v místě

konání valné hromady.

Zúčastnit se mohou pouze členové a zástupci členů do 18let ( jeden rodič ) , kteří se prokáží

platnou OP. Účastnit a hlasovat může dále jen člen s zaplacenými členskými příspěvky ( hráč do 18let 1 000 Kč , hráč nad 18let 1 200 Kč, ostatní členi 500 Kč. )

Náklady spojené s účasti na valné hromadě nese ze svého každý člen klubu.


V Borku dne 20.04.2021

Za výkonný výbor klubu

Předseda klubu Josef Peterka

177 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page